Changelog Hero 7.07: Làm lại toàn bộ hệ thống Talent

 • 31/10/2017 - 00:00
Thay đổi được quan tâm nhất mỗi phiên bản mới: Hero Changelog.

Talent Trees

Thiết kế lại toàn bộ hệ thống Talents cho tất cả các heroes. Thêm nhiều talent đặc biệt mới.

ABADDON

 • Level 10: +25ms hoặc +20%XP
 • Level 15: +6 giáp hoặc +50 Mist Coil Heal/Damage
 • Level 20: +15% cooldown hoặc +90 damage
 • Level 25: +250 Shield Health hoặc +25% passive slow

ALCHEMIST

 • Level 10: +25 tốc đánh hoặc +5 giáp
 • Level 25: +50 damage hoặc +250 máu
 • Level 20: +25% đánh lan hoặc +200 damage stun
 • Level 25: -8s Unstable Concoction Cooldown hoặc -0.2 Chemical Rage BAT

ANCIENT APPARITION

Chilling Touch thay đổi thời gian duy trì từ 30s thành 20/24/28/32

Chilling Touch không còn giảm tốc đánh

Chilling Touch magic damage giảm từ 50/60/70/80 xuống 30/45/60/75

Chilling Touch gây slow stack 30% trong 0.3s

 • Level 10: +60 GPM hoặc +10% damage phép
 • Level 15: +20 hp regen hoặc -1.5 Ice Vortex Cooldown
 • Level 20: +80 Chilling Touch Damage hoặc 8% Ice Vortex Slow/Resistance
 • Level 25: +4% Ice Blast Kill Threshold hoặc +4 Charge Cold Feet

ANTI-MAGE

 • Level 10: +175 Health hoặc +20 tốc đánh
 • Level 15: -1s Blink Cooldown hoặc Blink tạo ra một Illision không điều khiển được (gây 25% damage, nhận 250% damage, tồn tại 10s)
 • Level 20: +300 Blink Cast Range hoặc +10 All Stats
 • Level 25: -50s Mana Voide Cooldown hoặc 30% Spell Shiels

ARC WARDEN

 • Level 10: +25 tốc đánh hoặc +5 giáp
 • Level 15: +2s Flux hoặc +350 Health
 • Level 20: +100 tầm đánh hoặc +10% cd
 • Level 25: +30% hút máu hoặc +350 Spark Wraith Damage

AXE

 • Level 10: +8 Strength hoặc +40 tốc đánh
 • Level 15: +3 mana regen hoặc +30 tốc chạy
 • Level 20: +20 hp regen hoặc đánh Attacks Proc Counter Helix (đánh tay cũng tăng tỷ lệ xuất hiện)
 • Level 25: +100 Call AOE hoặc +120 Battle Hunger DPS

BANE

Bane có thể tấn công mục tiêu đang ngủ thay vì đi qua chúng

Tất cả Cast Point giảm từ 0.5 xuống 0.4

Nightmare không còn gây sát thương

 • Level 10: Enfeeble cướp Damage hoặc +6 giáp
 • Level 15: +150 cast range hoặc +40%XP
 • Level 20: +100 Enfeeble Damage bị trừ hoặc +75 tốc chạy
 • Level 25: +7s thời gian Fiend's Grip hoặc +250 Brain Sap Damage/Heal

BATRIDER 

 • Level 10: +5 giáp hoặc +6% damage phép
 • Level 15: +300 máu hoặc +2s Flamebreak Burn 
 • Level 20: +50 tốc chạy hoặc +15% giảm cooldown
 • Level 25: +8s Firefly hoặc -13s cooldown Flamebreak

BEASTMASTER

Làm lại hero

Wild Axes giãn cách tối đa của 2 rìu tăng từ 353 lên 450

Wild Axex tầm gây sát thương tăng từ 140 lên 175

Wild Axes mana cost giảm từ 105/110/115/120 xuống 60/65/70/75

Wild Axes cooldown giảm từ 13 xuống 8

Wild Axes đặt buff lên các đơn vị trúng mục tiêu. Tăng damage từ Beastmasters và đệ của hero này lên 6/8/10/12 cho mỗi hit đánh. Kéo dài 10s.

Primal Roar tăng 30% tốc chạy cho Beastmasters và đệ của hero này.

Sửa lại Call of The Wild chỉ còn là 1 kỹ năng duy nhất.

Đệ gọi ra tồn tại 60s, cooldown 60s, mana cost 50/60/70/80.

 • Level 1: gọi Boar Level 1
 • Level 2: gọi Boar Level 2
 • Level 3: gọi Boar Level 3 + 1 Hawk
 • Level 4: gọi Boar Level 4 + 1 Hawk +1 Neutral Random

Chỉ số của Boar

 • Máu: 275/350/425/500
 • Damage: 20/30/40/50
 • Slow: 10/20/30/40%
 • Thời gian slow: 3

Chỉ số của Hawk 

Không còn invi

 • Máu: 350
 • Giáp: 5
 • Tốc độ: 450
 • Tầm nhìn: 1000/1000

Neutral Random trong list sau: Alpha Wolf, Hellbear Smasher, Satyr Tormenter, Centaur Conqueror, Dark Troll Summer.

 • Level 10: +30 tốc chạy hoặc +25% XP
 • Level 15: +40 Boar Damage hoặc +7 giáp
 • Level 20: +500 máu hoặc +120 Wild Axe Damage
 • Level 25: +2 Hawks hoặc +40 tốc đánh aura

BLOODSEEKER

 • Level 10: +25 Tốc đánh hoặc +4 giáp
 • Level 15: +300 máu hoặc +75 Bloodrite Damage
 • Level 20: +25% hút máu hoặc +14% Rupture Damage
 • Level 25: -6s Blood Rite cooldown hoặc +20 Thirst

BOUNTY HUNTER

Track có thể alt-click để báo cho team biết mạng của hero địch có giá bao nhiêu (hiển thị ở phần miêu tả thông tin debuff)

 • Level 10: +30 tốc chạy hoặc +25%XP
 • Level 15: +50 tốc đánh hoặc +350 máu
 • Level 20: +75 Shuriken Toss Damage hoặc +125% Jinada Critical Strike
 • Level 25: +50% Evasion hoặc 300 Track Gold

BREWMASTER

 • Level 10: +200 máu hoặc +30 damage
 • Level 15: +3s Thunder Clap Slow h oặc +20% kháng phép
 • Level 20: +100 tốc đánh hoặc +1500 máu Primal Split 
 • Level 25: -65s Primal Split cooldown hoặc +15% Drunken Brawler

BRISTLEBACK

 • Level 10: +2 mana regen hoặc +20 tốc chạy
 • Level 15: +6 Max Goo Stacks +250 máu
 • Level 20: +25 Quill Stack Damage hoặc +20 hp regen
 • Level 25: +15% hút máu hoặc +20 Warpath Damage mỗi stack

BROODMOTHER

Làm lại hero

Spin Web không còn invi

Spin Web tăng tốc chạy không còn bị hủy khi nhận sát thương

MS giảm từ 290 xuống 270

Spiderling HP giảm từ 450 xuống 250

Spiderlite HP giảm từ 175 xuống 100

Spiders giờ có 50% kháng phép

Spiders tăng lên 8 giáp

Spider hp regen tăng từ 0.5 lên 2

Spin Web charge tăng từ 1/2/3/4 lên 2/4/6/8

 • Level 10: +60 Spaw Spiderling Damage hoặc +200 máu
 • Level 15: +35%XP hoặc +20% giảm cooldown
 • Level 20: +60 tốc đánh hoặc +20 Spiders damage
 • Level 25: +75 Insatiable Hunder Damage/Lifesteal hoặc +350 Spiders Health

CENTAUR WARRUNNER

 • Level 10: +10% né hoặc +10% kháng phép
 • Level 15: +75 damage hoặc +15% Return Strength Damage 
 • Level 20: +250 Double Edge Damage hoặc +20 Strength
 • Level 25: +1.5s Hoof Stomp stun hoặc Return thành aura

CHAOS KNIGHT

Level 10: +20 tốc chạy hoặc +5 All Stats

 • Level 15: +15 Strength hoặc 12% giảm cooldown
 • Level 20: 150 Gold/Min hoặc Reality Rift Pierces Spell Immunity
 • Level 25: -7 giáp Reality Rift hoặc +2s thời gian stun tối đa Chaos Bolt

CHEN

Tầm đánh tăng từ 600 lên 650

Loại bỏ Test of Faith (Teleport)

Holly Persuasion có thể cast lên đồng đội để đưa họ về base sau 6/5/4/3s delay và đưa creep về bên cạnh Chen.

Holly Persuasion mana tăng từ 100 lên 100/110/120/130

Test of Faith có thể cast lên đồng đội, hồi một nửa máu so với damage gây ra. Luôn gây tối đa chỉ số cho bản thân.

Test of Faith mana cost sửa thành 90/100/110/120 thành 60/80/100/120.

 • Level 10:+20%XP hoặc +125 Cast Range
 • Level 15: +7 giáp hoặc -10 Test of Faith Cooldown
 • Level 20: +180 GPM hoặc +1000 máu Creep
 • Level 25: +4 Holy Persuasion Max Count hoặc +400 Hand of God Heal

CLINKZ

Agility mỗi level giảm từ 3.3 xuống 2.6.

Death Pact HP giảm từ 50/70/90 xuống 40/60/80%

Death Pact damage giảm từ 5/7/9% to 4/6/8%

Làm lại Strafe: tăng thêm +80/140/200/260 tốc đánh trong 3s. Trong thời gian này bạn có thể né hoàn toàn 3 lần sát thương (từ kỹ năng hoặc đòn đánh tay dài), Strafe dừng sau khi hết 3 stacks. cooldown 45/35/25/15.

 • Level 10: +12% kháng phép hoặc +5 giáp
 • Level 15: +15% né hoặc +30 Searing Arrows Damage
 • Level 20: +100 tầm đánh hoặc +20 hp regen
 • Level 25: +4s Strage Stacks/Duration hoặc Searings Arrows bắn đa mục tiêu (random các mục tiêu phụ)

CLOCKWERK

 • Level 10: +25 tốc chạy hoặc +5 giáp
 • Level 15: +15 Strength hoặc +30 Battery Assault Damage
 • Level 20: +20% kháng phép hoặc +125 Rocket Flare Damage
 • Level 25: -0.3s Battery Assault Interval hoặc Rocker Flare True Sight (tác dụng với cả ward)

CRYSTAL MAIDEN

 • Level 10: +200 máu hoặc +100 cast range
 • Level 15: +14% Mana cost/Mana lost Aura hoặc +90GPM
 • Level 20: +60 Freezing Field Damage hoặc +250 tốc đánh
 • Level 25: +300 Crystal Nova Damage hoặc +1.5s Frosbite

DARK SEER

 • Level 10:+12% né hoặc +90 damage
 • Level 15: +12hp regen hoặc +75 Vaccum AoE
 • Level 20: 300 AoE Surge hoặc +15% giảm cd
 • Level 25: Parallel Wall hoặc +150 Shell Damage

DAZZLE

Làm lại Poison Touch: nhắm vào một mục tiêu và bắn ra chất độc vào các mục tiêu khác gần đó (tương tự Ethershock), gây sát thương theo thời gian và slow mục tiêu. Mỗi khi mục tiêu dính skill thực hiện đòn đánh, hiệu ứng được reset lại từ đầu. Gây 10/20/30/40 DPS, làm chậm 14/16/18/20%. Thời gian 4/5/6/7s. Hiệu ứng lên 4/5/6/7 mục tiêu. Cooldown: 35/30/25/20. Mana cost: 80. Cast Range: 600/700/800/900. Gây damage vật lý. Reset hiệu ứng với cơ chế giống Blink.

 • Level 10: +60 damage hoặc +175 hp
 • Level 15: +125 cast range hoặc +20 Shadow Wave Heal/Damage
 • Level 20: +50 tốc chạy hoặc +30 Poison Touch DPS
 • Level 25: -4s Shadow Wave cooldown hoặc +0.5 Weave Armor mỗi giây.

DEATH PROPHET

 • Level 10: +12 kháng phép hoặc +50 damage
 • Level 15: +150 cast range hoặc +1% max Health Spirit Siphon
 • Level 20: +500 HP hoặc -2s Crypt Swarm Cooldown
 • Level 25: +8 Exorcism Spirits hoặc Exorcism Grants Haste

DISRUPTOR

 • Level 10: +200 máu hoặc +40 Thunder Strike Damage
 • Level 15: +150 Cast Range hoặc -3s Kinetic Field Cooldown
 • Level 20: +180 GPM hoặc +4 Thunder Strike Hit
 • Level 25: -10s Glimpse Cooldown hoặc +4s Kinetic Field

DOOM

 • Level 10: +10 Scorched Earth Damage/Heal hoặc +25 tốc chạy
 • Level 15: +20% né hoặc +150 gold Devour
 • Level 20: +40 Doom DPS hoặc Devour Targets Ancients
 • Level 25: +3% Infernal Blade Damage hoặc +100% Cleave

DRAGON KNIGHT

Breath Fire giờ giảm toàn bộ sát thương thay vì chỉ giảm damage cơ bản.

Breath Fire giảm damage giảm từ 35% xuống 25%

Breath Fire cast point tăng từ 0 lên 0.2

Breath Fire tầm ảnh hưởng tăng từ 650 lên 750

 • Level 10: +2 mana regen hoặc +30 tốc đánh
 • Level 15: +300 máu hoặc +40%XP
 • Level 20: 2x passive hoặc +150 GPM
 • Level 25: +40 Trength hoặc +1.75s stun

TIN LIÊN QUAN